Urban Tech Sweden
Vi påskyndar omvandlingen till klimatneutrala städer
genom finansiering, teknik och kunskap

Urban Tech Sweden är ett nätverk av investerare, teknik- och kunskapsleverantörer samt ett projekt inom ElectriCITY Innovation.

Urban Tech Sweden Matchmaking event

Den 6 oktober hölls ett digitalt Matchmaking-event där innovationer söktes för följande projekt

Konceptutveckling av nät
i Tanzania av Ecobarge

ECOBARGE är ett företag som tillhandahåller mobila hållbara infrastrukturlösningar integrerade i ett fartyg eller en pråm. Den är skalbar och kan leverera; värme, kyla, varmvatten, el och olika kvaliteter av vatten samt vattenrening.

Hines Hudson Square Project
i New York City

Delstaten New York har skapat en aggressiv handlingsplan för klimatet, inklusive en av världens mest ambitiösa och heltäckande lagar för klimat och ren energi. För närvarande finns inte nyckelteknologierna på USA-marknaden men de är redan tillgängliga i Sverige.

Om oss

Urban Tech Sweden är en ideell organisation som leds av ett nätverk av investerare, teknik- och kunskapsleverantörer, vars långsiktiga mål är att:

  • påskynda omvandlingen till klimatneutrala städer
  • öka industrins kapacitet att bygga och leverera integrerade system för klimatneutrala städer
  • öka handeln för industrin – både från Sverige och i den lokala ekonomin.

Vi stödjer projekt som verkligen påskyndar omvandlingen av städer och dess finansiella, digitala och infrastruktursystem till klimatsmarta städer. Vi fokuserar på projekt inom områden som:  Energi – Avfallshantering och system – Mobilitet – Stadsplanering och hållbar livsstil – Rent vatten – Klimat, resurser och miljö – Industri och tillverkning och hållbar hälso- och sjukvård. Våra projekt är utvalda där Urban Tech Swedens premiummedlemmar och portföljmedlemmar har förmågan att tillhandahålla kunskap, teknik och finansiering.

Urban Tech Sweden initierades av Teknikföretagen 2019. Teknikföretagen skapades 1896 och representerar fler än 4.200 företag och står för mer än 30 % av svensk export. Urban Techs Swedens portfölj är en av de största urban tech-portföljerna i världen.

Urban Tech Sweden har det ledande nätverket i Sverige för clean tech och klimatneutrala städer. Genom vår kommersiella del kan vi ta det övergripande ansvaret gentemot potentiella kunder, investerare och företag genom hela projektcykeln.

Vår roll är att minska den ekonomiska risken som finns i början av affärsprocessen, projektet, byggandet och driftsättningen och organisera det ekosystem som behövs för att projektet ska bli verklighet.

Arbetsgruppsfinansiering för klimatneutrala städer

Urban Tech Sweden leder ett nätverk av både nordiska privata och offentliga finansorganisationer. Våra projekt presenteras och diskuteras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Urban Tech Swedens premiummedlemmar