Urban Tech Sweden
Vi påskyndar omvandlingen till klimatneutrala städer
genom finansiering, teknik och kunskap

Urban Tech Sweden är ett nätverk av investerare, teknik- och kunskapsleverantörer samt ett projekt inom ElectriCITY Innovation.

Urban Tech Sweden projekt

En presentation av senaste internationella projekt, inklusive
nyskapande tekniska lösningar och
innovativa partners

Prosumer Energy Network

År 2019 utlystes en global utmaningstävling på en miljon euro för att hitta ett svar på frågan: Hur kan vi minska koldioxidutsläppen från uppvärmningen av Helsingfors och minimera mängden biomassa?

Mer än hälften av Helsingfors värme produceras med kol. För att uppnå koldioxidneutralitet behöver staden radikalt nya lösningar för att möta sitt värmebehov. För att bekämpa klimatförändringarna behövs hållbara uppvärmningslösningar i städer över hela världen. Uppvärmning inte bara bortom kol, utan också bortom förbränning av biomassa.

Swash´n´Grow

UrbanTechSweden är partner i projektet sWASH&grow som syftar till att påskynda implementeringen till behövande. Målet är att förbättra möjligheterna för innovatörer och hjälporganisationer att tillföra mer cirkulära, inkluderande och hållbara innovationer till bland annat katastrofområden.

I en tid av åldrande infrastruktur finns det också ett växande behov av snabba lösningar, off-grid. Ett exempel är inom energisektorn, där förändringar i allt högre grad gynnar att ”bygga mer” och mindre enheter snarare än att ”bygga större”.

Om oss

Urban Tech Sweden är en ideell organisation som leds av ett nätverk av investerare, teknik- och kunskapsleverantörer, vars långsiktiga mål är att:

  • påskynda omvandlingen till klimatneutrala städer
  • öka industrins kapacitet att bygga och leverera integrerade system för klimatneutrala städer
  • öka handeln för industrin – både från Sverige och i den lokala ekonomin.

Vi stödjer projekt som verkligen påskyndar omvandlingen av städer och dess finansiella, digitala och infrastruktursystem till klimatsmarta städer. Vi fokuserar på projekt inom områden som:  Energi – Avfallshantering och system – Mobilitet – Stadsplanering och hållbar livsstil – Rent vatten – Klimat, resurser och miljö – Industri och tillverkning och hållbar hälso- och sjukvård. Våra projekt är utvalda där Urban Tech Swedens premiummedlemmar och portföljmedlemmar har förmågan att tillhandahålla kunskap, teknik och finansiering.

Urban Tech Sweden initierades av Teknikföretagen 2019. Teknikföretagen skapades 1896 och representerar fler än 4.200 företag och står för mer än 30 % av svensk export. Urban Techs Swedens portfölj är en av de största urban tech-portföljerna i världen.

Urban Tech Sweden har det ledande nätverket i Sverige för clean tech och klimatneutrala städer. Genom vår kommersiella del kan vi ta det övergripande ansvaret gentemot potentiella kunder, investerare och företag genom hela projektcykeln.

Vår roll är att minska den ekonomiska risken som finns i början av affärsprocessen, projektet, byggandet och driftsättningen och organisera det ekosystem som behövs för att projektet ska bli verklighet.

Arbetsgruppsfinansiering för klimatneutrala städer

Urban Tech Sweden leder ett nätverk av både nordiska privata och offentliga finansorganisationer. Våra projekt presenteras och diskuteras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.