Inspelning av Ecobargeevent

2022.05.19

ECOBARGE – flytande plattformar för att tillhandahålla avsaltat vatten och förnybar el. Innovativ teknologi och beprövade, inkluderande samarbetsmodeller som ger en kostnadseffektiv projektfinansiering.

Tips! För att du snabbare ska kunna ta dig till det avsnitt som intresserar dig mest så är programmet kapitelindelat. Kapitlen ser du om du i uppspelningsfönstret ställer dig på strecken i högra hörnet. Du hittar du även länkarna till respektive presentation nedan.

Inspelat Matchmakingevent

Se inspelningen av Matchmaking-eventet den 6 oktober. Briefing om projekt på Pemba Island i Tanzania och Hudson Square i New York City av projektägarna. Dessutom presenteras 10 innovationer som kan vara av intresse för projekten.

Tips! Programmet är uppdelat i kapitel för att du snabbt ska kunna ta dig till det avsnitt som intresserar dig mest. Du ser kapitlen om du i uppspelningsfönstret står på raderna i högra hörnet.