Off grid konceptutveckling för semesteranläggningar och lokalsamhällen på Pemba Island, Zanzibar i Tanzania

Pilotprojekt Ecobarge, avsaltning och kylning av fisk
Dricksvatten för samhällen och kylning av fångad fisk som ska användas av lokala fiskare

Ecobarge är ett företag som tillhandahåller mobila hållbara infrastrukturlösningar integrerade i ett fartyg eller en pråm. Den är skalbar och kan leverera; värme, kyla, varmvatten, el och olika kvaliteter av vatten samt vattenrening. Den är lämplig för alla områden med otillräckliga eller ohållbara lösningar eller utan befintlig energiinfrastruktur.

Lösningar för semseteranläggningar med hållbarhetsfokus

Projektet är fokuserat på att omvandla The Manta Resort resort till eko-resort och samtidigt stödja lokalsamhället med hjälp av följande teknologier.

 • Solcellsstation
 • Energilagring
 • Avloppsrening
 • Vattenbesparande lösningar
 • Solfångare
 • Biogasaggregat för matlagningsgas
 • Lösningar för simbassänger för att eliminera användningen av klor och rädda korallrevet från blekning.

I samarbete med Kwanini Foundation http://kwaninifoundation.org

Teknikspecifikationer för Pemba Island project

Marknadsmöjligheter

Ecobarge pilotanläggning fas 2 lägger grunden till en ytterligare uppskalning med syfte att möta behoven hos upp till 300.000 personer lokalt samt att genomföra andra liknande internationella projekt

 • Förhandsmöjlighet att definiera redan erfaren, engagerad lokal partner och anpassa tekniklösningar till kundens/slutanvändarens behov
 • Potentiella investerare / projektfinansiärer är redan definierade och
 • Möjliggörande av kostnadseffektiv finansiering genom kombination av exportkrediter, offentlig finansiering, handel med koldioxidutsläpp och fartygsfinansiering.
 • Erfaren installatör av nyckelfärdiga lösningar
 • Befintliga semesteranläggningar som strävar mot hållbarhet för att öka intäkterna.
 • Konceptet är lätt skalbart vilket ökar kostnadseffektiviteten.
 • Beprövad affärsmodell som ger ett positivt kassaflöde.
 • Beställningspotential för leveranser inom 12 månader med förutsägbart resultat.
 • Möjlighet att möta ytterligare SDG genom koppling till utbildning mm.
 • Potential för mediabevakning med pågående pilot/utställning
 • Potential för standardiserat koncept riktat till internationella marknader