Jörgen Lööf
VD/ElectriCITY

ElectriCITY Innovation

ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform som bildades 2012. Ambitionen är att Hammarby Sjöstad, Sveriges mest uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt, ska leda utvecklingen inom klimatarbetet med målsättningen att vara en klimatneutral stadsdel till år 2030. Det lokala projektet heter Hammarby Sjöstad 2.0 och fungerar som en testbädd för innovationer inom energi, transport, cirkulär ekonomi, digitalisering och urban odling. ElectriCITY tror att delning av kunskap och erfarenheter är en viktig del i systemskiftet mot klimatneutralitet.

ElectriCITYs styrka är att ha medlemmar och partners bestående av ledande företag, forskningsinstitutioner och kommunala förvaltningar i tätt samarbete med engagerade medborgare.

ElectriCITY försöker skapa ett systemperspektiv för hur energi, transporter, cirkulär ekonomi och digitalisering i allt högre grad integreras. Hur system blir smartare och mer kostnadseffektiva när de stödjer varandra. En affärsmodell för klimatneutralitet.

MatchMaking mellan små såväl som stora företag, från olika verksamheter och marknader, har varit en stor del av ElectriCITYs arbete genom åren. Urban Tech Sweden är nu ett projekt inom ElectriCITY vilket stärker exportmöjligheterna ytterligare för dess medlemmar.

Jörgen Lööf
VD
ElectriCITY

+46-70-750 20 84

jorgen.loof@electricityinnovation.se

www.electricityinnovation.se